تبلیغات
من عاشق نیستم!...ا - باور کن!!
تاریخ : شنبه 31 تیر 1391 | 07:50 ب.ظ | نویسنده : عطیه
هـــر وقت کــم مــیارم

مــی گــم

اصــلــا مــهـم نیــست !

امـــا تــو کـــه مــی دونــی نـبـــودنــت چــقــدر مـــهمه...

دیــدی شــیشــه هـای ماشین

وقـــتــی ضربـــه مـــی خــورن و مـــی شــکنـن ! ؟

دیــدی شـیشــه خــرد مــی شــه ولــی از هــم نمــی پاشــه ! ؟

ایـــن روزهـــا همـــون شــیشــه ام ؛

خــرد و تــکـه تــکــه ،

از هــم نـمـــی پــاشـم...

ولـــی شــکـستـــه ام ...

بــاور کــن!!!!
کد موزیک الما

قالب وبلاگ